Home arrow Cursussen
Cursussen

Biologiepop

Eerste Hulp is de hulp die, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.

Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk om te weten wat wel en wat juist niet gedaan moet worden en hoe moet worden gehandeld. De hiervoor noodzakelijke kennis wordt onderwezen op een aantal verschillende cursussen.

  • De basiscursus leidt op voor het diploma Eerste Hulpverlener. Zowel de cursus als het examen voldoen aan de van overheidswege gestelde eisen, die neergelegd zijn in een officiële regeling. Als gedelegeerde van het Ministerie van VWS is het Oranje Kruis verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van die regeling.
    Het behaalde diploma geeft de cursist de waarborg dat hij op verantwoorde wijze aan zijn hulpplicht kan voldoen.
  • De verworven kennis dient ieder jaar door het volgen van herhalingslessen op peil te worden gehouden. Alleen op deze manier kan de geldigheidsduur van het diploma verlengd worden.

De E.H.B.O. vereniging houdt haar herhalingslessen in het Irenegebouw,
Grotestraat 5a, linker ingang langs de kerk, 7591 DK, Denekamp, 0541  35 21 13.

 
© 2023 EHBO Denekamp.